maanantai 4. joulukuuta 2017

Tarotista ja numeroista

Yritetään tässä kirjoituksessa avata Tarot-kortteja numerologisesta suunnasta. Aihe on itsessään muutaman kirjan pituinen, mutta kokeillaan saada perusteita hieman avattua, jotta aihetta olisi jatkossa helpompi lähestyä.


"Remains of the original Tarot designs can be seen today in ruins of the temples of Thebes, capital of Egypt in 2000BC, particularly on ancient ceilings in the halls of the palace of Medinet-Abou...
the 22 major cards are also found parallelled in the Book of the Dead, etched into stone crypts as vignettes or world sketches thousands of years ago"
- Tony Bushby (The Secret in the Bible)


Tarotissa on 22 korttia, jotka jaetaan epätasaisesti 12 eläinradan merkille. Tähän jakoon on eri näkökulmia, mutta ei mennä siihen tässä sen tarkemmin.Kyseiset 12 merkkiä jaetaan edelleen kolmeen ryhmään sen mukaan, ovatko ne ns. johtavia, kiinteitä vai muuttuvia merkkejä. Tämän lisäksi ne jaotellaan neljään eri kategoriaan emelenttien mukaan: tuli, maa, ilma ja vesi. Tarkastellaan tässä hieman tarkemmin em. numeroita 3, 4 ja 12. Otan vielä mukaan luvun 7 (3+4), sillä se on melko tarpeellinen.

Jos Tarotin näkee kuvaavan ihmisen kehitystä syklinä/jatkuvana prosessina, on 12 piste, jossa ollaan kierretty ympyrä. Siinä on käyty kaikki läpi kaikki elementit ja jokaisesta elementistä johtava, kiinteä ja muuttuva merkki. (3*4=12). Tämä on jaoteltuna Tarotin kortteihin, joita on 22 kappaletta (Suuri Arcana). 22 jaettuna numerolla 7 = 3,14 (Wiki: Määritelmän mukaan pii on yhtä kuin ympyrän kehän suhde halkaisijaan). Korttienkin puolella päästään tilanteeseen, jossa vaikutta siltä, että kyseessä on prosessi, joka tulee nähdä ympyränä, ei suorana polkuna. Tähän viittaa myös kortti, jonka voidaan nähdä olevan pakan ensimmäinen tai viimeinen kortti, narri, jonka numero on 0.Luvut 1-12 plussattuna yhteen muodostavat 78, joka on koko Tarotin korttien määrä. Kabbalan elämän puussa on yleisesti ottaen 10 sefiraa, mutta 11. sefiran muodostaa Da'at, kun kaikki muut sefirat ovat yhdessä. Michael Tsarion esimerkiksi näkee tässä yhtäläisyyden Tarotiin, koska kortit voi näin ollen jakaa kahdelle elämänpuulle tasan (11+11=22). Huomionarvoista on myös se, että numero 11, on englanniksi elEVEN. Eli tasan.


Kabbala - Elämänpuu

Toki 3*7(777)=21, eli viimeinen kortti Maailma.

"The number 777 is significant in various religious and political contexts.

"The numbers 3 and 7 are considered both "perfect numbers" under Hebrew tradition.

"Christian denominations consider seven to be a holy number because Genesis says that God rested on the 7th day and man was created on the 6th day. Because God rested on the 7th day, that is the reason for the observance of the Hebrew Sabbath on the last day of the week. The 7th day of the week is indicated on the Hebrew Lunar calendar containing 13 months of four weeks each. According to the American publication, the Orthodox Study Bible, 777 represents the threefold perfection of the Trinity.


"In other traditions and teachings, seven is seen as the perfect number that holds creation and the universe together. Religious or mythological cosmology refers to seven heavens, ancient Indian spiritual texts detail seven chakras and esoteric teachings describe seven planes of creation."
https://en.wikipedia.org/wiki/777_(number)

"777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley is a collection of papers written by Aleister Crowley. It was edited and introduced by Dr. Israel Regardie, and is a reference book based on the Hermetic Qabalah.

"The Hebrew alphabet, the Tarot cards and the astrological glyphs fortunately total 22-each and are given to the paths as a map of the magician's universe."
https://en.wikipedia.org/wiki/777_and_Other_Qabalistic_Writings_of_Aleister_Crowley
Numero seitsemän on monessa kulttuurissa nähty pyhänä tai erityisenä. Se on numeroista 1-10 ainoa, jota ei voi jakaa tasan numeron 10 tai 360 (ympyrän asteet) kanssa. Monen muun maan ohella Suomessa Otavan tähdistöllä on ollut erityinen asema.


"Otava on Ison karhun seitsemän näkyvimmän tähden muodostama kauhaa muistuttava tähtikuvio. Pohjoisille kansoille Otava oli taivaan tärkeimpiä, ellei tärkein tähdistö."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Otava_(tähtikuvio)Otavan tähdistä saadaan myös muinainen symboli, joka harmittavalla tavalla tuotiin Saksassa viime vuosisadalla kuuluisuuteen. Symboli ei itsessään ole hyvä tai paha, käyttötarkoitus määrittää miten se tulee käsittää.
Sanskrit Swastika

Tämä nelisakarainen symboli toimii hyvänä aasinsiltana numeroon 4 ja Carl Gustav Jungiin, joka oli myös perehtynyt Tarot-kortteihin.

"Those are sort of archetypal ideas, of a differentiated nature,
which mingle with the ordinary constituents of the flow of the
unconscious, and therefore it is applicable for an intuitive
method that has the purpose of understanding the flow of life,
possibly even predicting future events, at all events lending
itself to the reading of the conditions of the present moment."
- Carl Jung commenting on the Tarot

Jungin teorian (vuodelta 1923) mukaan ihmiset voidaan jakaa eri luonteenpiirteen mukaan psykologisiin tyyppeihin. Nämä muuttujat ovat:

 1. Extraverted (E) vs. Introverted (I)
 2. Sensing (S) vs. Intuition (N)
 3. Thinking (T) vs. Feeling (F)

Jung oli sitä mieltä, että ihmisellä on 4 psykologista perustoimintoa: ajattelu, tunteminen, aistiminen ja havainnointi. (sensation, feeling, thinking, intuition). Hänen mielestään ihminen on joko Introvertti tai Ekstrovertti ja jakoi nämä edelleen 4 eri kategoriaan, yhteensä 8 eri persoonallisuustyyppiin.


Myöhemmin tähän lisättiin 4. -kohdaksi
 • Judging (J) vs. Perceiving (P)
Katherine Briggsin ja Isabel Myersin toimesta. Nykyään tältä pohjalta on johdettu yleisesti käytössä olevat persoonallisuustestit, esim. https://www.16personalities.com/.

Jos verrataan näitä 4 toimintoa Tarotin pienen arcanan kortteihin, ei liene yllätys, että sieltä löytyy yhtäläisyyksiä:


 • Kolikot - Aistiminen 

 • Sauvat - Havainnointi 

 • Miekat - Ajattelu 

 • Maljat - Tunteet 


 • 1980-luvulla "löydetyt" 16 persoonallisuustyyppiä puolestaan ovat löytyneet Tarotista jokusen tuhatta vuotta. Edellämainittujen maiden hovikortit; Lähetti, Ritari, Kuningatar ja Kuningas. Samat neljä elementtiä löytyvät myös isosta arcanasta, kuten alussa mainittua. Tuli, Vesi, Maa ja Ilma.

  INRI

  Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyy teksti INRI, joka mitä todennäköisemmin tulee sanoista:

  Iammim = vesi
  Nour = tuli
  Rouach = ilma
  Iebeschah = maa

  Tarotia, symboliikkaa tai oikeastaan mitä tahansa "salatiedettä" tutkiessa tulee tämä nelijako usein vastaan. Se viittaa ns. viidennen elementin tavoitteluun. Pyramidi toimii tästä hyvänä esimerkkinä, sillä siinä on pohjana neljä sivua, joka nousee yhdeksi pisteeksi. The fifth element. Tästä on käytetty elementtien suhteen nimeä eetteri, quintessence tai yleisemmin esim. kristustietoisuus.

  Vaikka ristillä voidaan kuvata montaa asiaa, se on menneisyydessä usein kuvannut jollain tapaa tähtitaivasta. Taivaalla on 4 hyvin kirkasta tähteä, jotka muodostavat ristin, joka pohjoisella pallonpuoliskolla on nähtävissä. Aldebaran sijaitsee Härän tähdistössä, Fomalhaut sijaitsee Kalojen tähdistössä, Antares sijaitsee Skorpionin tähdistössä ja Regulus Leijonan tähdistössä.
  Ristillä voidaan kuvata toki muitakin asioita, kuten pituus- ja leveyspiirien yhtymää. Aiemmin jo mainitsin, että astrologiset merkit jaotellaan johtaviin, kiinteisiin ja muuttuviin (cardinal, fixed, mutable). Näistä johtavia merkkejä ovat: Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris. Kiinteitä ovat: Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Muuttuvia: Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat. Yhdistämällä 4 merkkiä jostain näistä kolmesta ryhmästä saadaan taas risti, jossa 4 elementtiä yhdistyvät.
  Riippuu siis tilanteesta, mihin ristillä milloinkin viitataan. Sivuhuomautuksena; risti, jolla esimerkiksi Jeesuksen sanotaan roikkuneen, saadaan taiteltua kuutioksi (kuvainnollisesti). Tämäkin aihe olisi hieman liian suuri koukkaus alkuperäisestä aiheesta, mutta kuution voi löytää jokuseen otteeseen Tarotistakin ja tämä on hyvä pitää mielessä.  Johtavista, kiinteistä ja muuttuvista merkeistä päästään numeroon kolme. Numero kolme tulee varmasti tunnetuimmin Lännessä esille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muodossa. Hindulaisuudessa Trimurti kuvaa Brahmāa, Vishnua ja Shivaa.

  Trimurti: Brahmā, Vishnu ja Shiva

  "Pyhä kolminaisuus on ikivanha käsite, joka löytyy todella monista kulttuureista ja uskonnollisista perinteistä. Se on kuvattu todella monella eri tavalla ja sillä on todella monta eri symbolista tasoa. Esimerkkejä: Hindulaisessa versiossa kolmiyhteinen jumala käsittää persoonat Brahma, Vishnu ja Shiva. Tätä sanotaan Trimurtiksi. Egyptissä kolminaisuutta edusti Osiris, Isis ja Horus. Babyloniassa kolminaisuus koostui jumalista Nimrod, Semiramis ja Tammuz.

  "Muinaiset viisaat havaitsivat jo tuhansia vuosia sitten kolme astrologian ja astronomian kannalta keskeistä sykliä:
  - Maapallon kierto auringon ympäri = aurinkovuosi
  - Maapallon kierto oman akselinsa ympäri = päivä
  - Maapallon akselin hidas "kääntyminen" = prekessio"
  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/2014/12/astro-teologia-osa-4-pyha-kolminaisuus.html

  Kenties selvimmin numero kolme tulee esille kortissa Ylipappi. Numero kolme näkyvissä moneen otteeseen; sormet, risti, kaapu, kruunu.

  "The Druids based their trinity on their observations and veneration of the heavens. Their three gods were personifications of the three stars of Orion's belt. The constellation of Orion has been revered throughout the ages from the earliest times." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

  Orionin vyön 3 tähteä

  Orionin vyö on nähtävissä myös Gizan pyramidien sijoittelussa.


  Viimeisenä pikainen katsaus numeroon kaksi. Numeroa on turha mielestäni liikaa tarkastella, sillä se on läsnä lähes kaikessa; yö/päivä, hyvä/paha, valo/pimeys, yin/yang, passiivinen/aktiivinen, introvertti/ekstrovertti jne. Olen täälläkin kirjoittanut pariin otteeseen korteista, joissa siirrytään ns. manalan puolelle, vastapainona korteille, jossa ollaan auringonpaisteessa. Myös aiemmin mainitut persoonallisuustyypit on väkisinkin nähtävä dualistisina. Esim. Ajattelu vs. Tunteet. Liikaa toista tai liian vähän ja ihminen on väkisinkin ongelmissa. Jokaisella on tässäkin tapauksessa oma "tasapainotila", jossa elämä on helpointa. Tarot on muutenkin täynnä dualismia, koska ihmiset ovat. Kuu/Aurinko-yhtymä tulee esille esimerkiksi korttien määrässä. 78 korttia, 7. on Sotavaunut (Kuu) ja 8. on Voima (Aurinko).

  "You yourself are even another little world and have within you the sun and the moon and also the stars" - Origen (Church Father, 3rd Century AD)


  Valaistuneella tarkoitetaan usein henkilöä, joka on yhdistänyt oman feminiinisen ja maskuliinisen puolensa. Tässä on jossain määrin sama ajatus, kuin em. 4 elementin yhdistyessä. Tätä kuvataan usein androgyyninä henkilönä tai ainakin siihen suuntaan vihjataan. Tunnetuin esimerkki on kenties Baphomet, mutta esimerkiksi kuninkaat kuvataan usein parrakkaina(maskuliini) ja pitkähiuksisina (feminiini). Edellä mainittu rististä muodostettu kuutio on muuten siitä mielenkiintoinen, että siitä on aina näkyvissä maksimissaan 3 sivua, 3 sivua on piilossa. Jos kortit 1-12 summautuvat 78 (kuu ja aurinko) vaikuttaa selvältä, että ihmisen tulisi saada oma maskuliinisuus ja feminiinisyys tasapainoon, käymällä läpi eläinradan merkit.

  "Man's knowledge (Logos) then encounters a woman's relatedness (Eros) and their union is represented as that symbolic ritual of a sacred marriage which has been the heart of initiation since its origins in the mystery-religions of antiquity"
  - Joseph L. Henderson (Ancient Myths and Modern Man)

  Baphomet ja dualismi  Hallitsija


  Aragorn - Taru Sormusten Herrasta  "When you make the two into one,  and when you make the inner like the outer and the outer like the inner,and the upper like the lower, and when you make the male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image,  then you will enter the Kingdom"
  -Gospel of Thomas


  Tällä kertaa tuli taas teksti, jossa punainen lanka on hieman kateissa, mutta joskus näinkin. Mikään näistä numerologisista näkökannoista ei varmasti ole sovellettavissa joka tilanteeseen, eivätkä ne ole toista "toimivampia". Jokainen niistä tarjoaa erilaisen näkökannan samanlaiseen tilanteeseen. Jokainen toimii, jokainen olisi hyvä sisäistää ja jokainen voi auttaa. On myös tärkeää pitää mielessä, kuinka tiukasti toisiinsa sidottuja esimerkiksi numerot Tarotissa ovat. Kortista numero seitsemän on hankalaa saada kaikkea irti, jos ei tiedä mihin kaikkeen numero 7 liittyy.

  Näiden kaikkien mielessä pitäminen katsoessa tiettyä korttia on melko mahdoton ajatus, ottamatta huomioon edes kaikkea tästä tekstistä pois jäänyttä tietoa. Tarot vain toimii sitä paremmin, mitä useammasta suunnasta sitä pystyy peilaamaan. Tähän kun lisätään omaa mietiskelyä voi pakasta saada paljon enemmän irti, kuin lukiessa netistä selityksen kortille.

  Linkkejä puuttuu puolesta tekstistä, mutta aiemminkin mainitut EES-blogi ja Michael Tsarionin kirjoitukset ja videot kannattaa tarkistaa läpi, jos lisää tietoa haluaa. Astro.fi - sivulta löytyy suomenkielellä hyvää materiaalia astrologiasta kiinnostuneille.

  keskiviikko 22. marraskuuta 2017

  Face2Face realtime reenacment

  Tässä videossa on hieman kysymyksiä herättäviä piirteitä. Jos yliopiston opiskelijat pystyvät luomaan tämän tasoisen ohjelman, mitä maailman edistyneimmät/suurimmat yritykset tai armeijat pystyvät tekemään? Tämä video voidaan siis luoda livenä. Ja äkkiseltään en keksi muuta "hyväntahtoista" käyttökohdetta tälle, kuin kenties piirretyt elokuvat tai huumori. Siihen se varmaan kehitettiinkin.  Lääkärikäynnin hinta


  Mikä olisi hyvä hinta lääkärikäynnille? 30 vai 35 euroa? Arvasit oikein.

  http://perusterveys.fi/


  Lisäksi on aina mukava tuntea olevansa omiensa seurassa. Lääkärit ja ilmeisesti ihmiset, jotka etsivät mahdollisimman halpoja hintoja. Me tavalliset.


  sunnuntai 19. marraskuuta 2017

  Nenäpäivä ja koulutus

  https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/16/worlds-eight-richest-people-have-same-wealth-as-poorest-50

  "a handful of rich men headed by the Microsoft founder Bill Gates are worth $426bn (£350bn), equivalent to the wealth of 3.6 billion people."

  Kyseisessä artikkelissa kerrotaan, kuinka 8 maailman rikkainta ihmistä omistaa reilu 400 Miljardia Dollaria, saman verran, kuin 50% köyhimmistä. Muistui mieleeni aiemmin näkemä video aiheesta mihin koulutus on tarkoitettu?


  Videolla siis käydään läpi alla olevat asiat, jos ei koko video innosta. Alla toisesta blogista listaus ja sen jälkeen jatketaan Suomen kielellä. (Linkki englannokseen:
  https://theinnovativeeducator.blogspot.fi/2013/02/6-principals-of-secondary-education.html )

  6 basic functions of school
  1) The adjustive or adaptive function.
  Schools are to establish fixed habits of reaction to authority. This, of course, precludes critical judgment completely. It also pretty much destroys the idea that useful or interesting material should be taught, because you can't test for reflexive obedience until you know whether you can make kids learn, and do, foolish and boring things.

  2) The integrating function.
  This might well be called "the conformity function," because its intention is to make children as alike as possible. People who conform are predictable, and this is of great use to those who wish to harness and manipulate a large labor force.

  3) The diagnostic and directive function.
  School is meant to determine each student's proper social role. This is done by logging evidence mathematically and anecdotally on cumulative records. As in "your permanent record." Yes, you do have one.

  4) The differentiating function.
  Once their social role has been "diagnosed," children are to be sorted by role and trained only so far as their destination in the social machine merits - and not one step further. So much for making kids their personal best.

  5) The selective function.
  This refers not to human choice at all but to Darwin's theory of natural selection as applied to what he called "the favored races." In short, the idea is to help things along by consciously attempting to improve the breeding stock. Schools are meant to tag the unfit - with poor grades, remedial placement, and other punishments - clearly enough that their peers will accept them as inferior and effectively bar them from the reproductive sweepstakes. That's what all those little humiliations from first grade onward were intended to do: wash the dirt down the drain.

  6) The propaedeutic function.
  The societal system implied by these rules will require an elite group of caretakers. To that end, a small fraction of the kids will quietly be taught how to manage this continuing project, how to watch over and control a population deliberately dumbed down and declawed in order that government might proceed unchallenged and corporations might never want for obedient labor.


  Suomennettuna:  (1)Koulut on luotu vakiinnuttamaan ennalta määritellyt tavat reagoida auktoritetteihin, (2)lapsista pitää tehdä mahdollisimman samanlaisia, (3)jokaiselle sopiva sosiaalinen rooli tulee määrittää koulussa, (4)lapset pitää jaotella heille sopivan roolin suhteen ja kouluttaa siihen sopivasti, eikä yhtään pidemmälle, (5) koulun tulee merkata "epäsopivat", jotta kaikki tietävät ettei heistä tule mitään ja tuovat sen esille, (6) pieni osa lapsista koulutetaan jatkamaan ja valvomaan prosessia, jossa kansaa tyhmennetään ja "aseista riisutaan (henkisesti)" hallituksen ja yritysten edun mukaisesti.

  Sunnuntain kunniaksi, hyvää nenäpäivää ja toivottavasti lahjoititte Afrikkalaisten koulutuksen puolesta rahaa. Paraneeko maailman taloudellinen epätasajako kouluttamalla köyhiä?


  lauantai 4. marraskuuta 2017

  Pyhäinpäivä


  Yritetään pysyä ajan hermolla. Miksi esimerkiksi Suomessa vietetään tänään Pyhäinpäivää? Mitä yhteistä on pyhäinpäivällä, kekrillä, kuolleiden päivällä, halloweenillä ja samhainilla?  Kuolema korttina tarkoittaa jonkun asian loppua/uuden alkua, mutta myös jonkin riisumista kaikesta turhasta, asian ytimeen menemistä. Näihin voi jossain määrin nähdä kuuluvan kuoleman juhliminen/muistaminen/arvostaminen, pakanauskontojen vuoden alun ja sadonkorjuun? Korttia vastaa astrologisesti Skorpioni, jonka aika vähemmän yllättäen osuu edellä mainittujen juhlien kohdalle (23.10-22.11).

  "Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä. Alun perin pyhäinpäivää on vietetty 1. marraskuuta, kuten monissa maissa edelleenkin, mutta Suomessa sitä vietetään välille 31.10.–6.11. osuvana lauantaina."

  "Venäjän kielessä pyhäinpäivää nimitetään vanhempienpäiväksi. Silloin on vanhastaan käyty haudoilla ja muisteltu kuolleita ystäviä ja sukulaisia."

  "Nykyinen suomalainen pyhäinpäivä on yhdistelmä kahdesta varsinkin katolisen kirkon keskiajalta lähtien viettämästä juhlasta, jotka ovat kaikkien pyhien päivä 1. marraskuuta ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä 2. marraskuuta. Alun perin kaikkien pyhien päivää alettiin viettää 300-luvulla Syyriassa ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivää 900-luvulla Ranskassa. Suomessa siitä on tullut yleinen vainajien muistopäivä. Silloin monet vievät läheisten haudalle esimerkiksi kynttilän tai kukkia kuolleiden muistoksi."

  "Vuonna 1517 Martti Luther julkaisi kuuluisat 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon edustalla kaikkien pyhien päivän aattona. Tästä alkoi reformaatio eli uskonpuhdistus. Kun Suomi kuninkaan käskyllä siirtyi luterilaisuuteen, useimpia pyhimysten päiviä lakattiin viettämästä, mutta ”kaikkien pyhien päivä” eli pyhäin miesten päivä säilyi."

  "Vanhoista ajoista on Suomessa vietetty syksyllä sadonkorjuun päättymisen jälkeen kekriä. Koska se ajankohdaltaan sattui lähelle kristillistä pyhäinpäivää, se on myöhempinä aikoina usein samastettukin pyhäinpäivän kanssa, josta kansanomaisesti onkin käytetty myös nimitystä kekri."

  "Anglosaksiseen perinteeseen kuuluu pyhäinpäivän aattona (31. lokakuuta) vietettävä Halloween-juhla. Nimi Halloween tulee sen alkuperäisestä nimestä All Hallows' Evening eli kaikkien pyhien ilta, josta se muotoutui puhekielessä sanaksi Halloween. Se pohjautuu kelttiläisten kulttuurien syksyllä vietettyyn uuden vuoden juhlaan samhainiin."
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyhäinpäivä


  "Kuolleiden päivä (esp. Día de Muertos tai Día de los Difuntos) on vainajien muistojuhla, jota vietetään 1.–2. marraskuuta. Sitä juhlitaan samaan aikaan kuin katolisia kuolleiden muistojuhlia, pyhimysten päivää ja uskovien vainajien muistopäivää, joita Suomessa vastaa pyhäinpäivä.

  Kuolleiden päivän alkuperä voidaan yhdistää varhaisten intiaanikansojen, kuten asteekkien ja mayojen, rituaaleihin. Juhla, josta Día de Muertos sittemmin kehkeytyi, osui asteekkien aurinkokalenterin yhdeksännelle kuukaudelle suunnilleen elokuun alkuun, ja sitä vietettiin koko kuukausi. Se oli omistettu lapsille ja kuolleille sukulaisille."

  "Kun espanjalaiset konkistadorit saapuivat Amerikkaan 1400-luvulla, heitä pöyristyttivät intiaanien pakanalliset tavat. Yrityksessään käännyttää paikalliset asukkaat katolisuuteen he siirsivät juhlan marraskuun alkuun, jotta se vastaisi katolisia vainajien muistopäiviä. Juhlan synty vastaa siten paljolti halloweenin syntyä, joka oli alkujaan kelttiläisten juhla."
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolleiden_päivä


  "Samhain tai samain on muinaiskelttien halloweenia vastaava juhla. Nimi "samain" tulee luultavasti sanoista kesän (samrad) loppu (fain), ja se oli kesäkauden ja sadonkorjuun päättymisen juhla, jota vietettiin loka-marraskuussa. Samain-juhla saattoi kestää pari viikkoa. Kelttien uskomusten mukaan samainin aikana tämän- ja tuonpuoleisten maailmojen väliset rajat katosivat, ja henget saattoivat yrittää houkutella ihmisiä tuonpuoleiseen."

  "Samhainina alkaa myös monien pakanallisten uskontojen uusi vuosi."
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Samhain


  "Kekri, myös keyri tai köyri, on perinteinen suomalainen syysjuhla, jonka juuret ovat eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa. Sillä ei alkujaan ollut vakinaista kalenteriin sidottua ajankohtaa, vaan se määräytyi kulloisenkin vuoden syystoimien mukaan. Kekrin aika alkaa Mikkelinpäivästä ja jatkuu Pyhäinmiesten päivään (29. syyskuuta - lauantai, joka ajoittuu välille 31. lokakuuta - 6. marraskuuta). Varhaisempina aikoina kekrillä ei ollut mitään tiettyä kalenteriin sidottua ajankohtaa, vaan sitä saatettiin samassakin kylässä viettää eri taloissa eri aikaan sen mukaan, milloin kukin oli saanut tärkeimmät syystyöt loppuun suoritetuksi."

  "Sana kekri tarkoitti kansankielessä viimeiseksi jäämistä tai jonkin päättymistä, ja kekri merkitsi myös vuoden vaihtumista maatalousyhteisössä.
  Myöhempinä aikoina kekrin osuminen samaan ajankohtaan kirkolliseen pyhäinpäivän kanssa johti toisaalta siihen, että se alettiin käsittää myös vainajien muisto­juhlaksi, jollainen se kuitenkaan, vastoin nykyisin yleistä luuloa, ei alun perin ollut."
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kekri


  Melkein voisi luulla, että astrologia ja mahdollisesti Tarot olisi ollut laajemminkin tiedossa ennen vanhaan. Kristinusko ja sen eri haarat ovat vielä kaupan päälle saaneet tasoitettua turhat reunat tältä juhlalta, jotta kaikki varmasti juhlivat samaan aikaan ja samalla tavalla. Hajoita ja hallitse, order out of chaos. Moni edellä mainituista juhlista on siis alun perin ollut jo käytössä, mutta ne on muokattu yhtenäiseen muotoon, koska hallinta. Myös huomionarvoista on, että sekä Suomen kekrissä, että Kelttien samhainissa, tämä juhla merkitsi myös uuden vuoden alkua. Voisiko näillä joskus olla ollut yhteinen pohja?

  Hyvää Pyhäin päivää tasapuolisesti.  lauantai 21. lokakuuta 2017

  Sunrise 23.3

  Sunrise avenue 23.3 Hartwall areenalla.

  23.3
  "Sunrise Avenuen laajamittainen Euroopan kiertue huipentuu maaliskuussa Helsingin Hartwall  Arenalle. Viime viikolla uuden albuminsa ”Heartbreak Century” julkaisseen yhtyeen kiertueen päätöskonsertti järjestetään Hartwall Arenalla perjantaina 23. maaliskuuta. Lipunmyynti konserttiin käynnistyy perjantaina 13. lokakuuta Ticketmasterissa." http://hartwallarena.fi/fi/sunrise-avenue  Sunrise avenue ja aurinko nousee

  Alkaako vuosi Tammikuun ensimmäisenä päivänä vai kevätpäiväntasauksesta?

  Royal Arch ja avaus kevätpäiväntasauksesta 20.3

  "Skull and Bones -salaseuran logossa on mystinen luku 322. Luvun esoteerinen symboliikka liittyy kevätpäiväntasaukseen, joka on maaliskuun 20. tai 21. päivä. Luku 322 tarkoittaa "maaliskuun 22. päivä". Kevätpäiväntasauksen jälkeen Aurinko nousee Oinaan merkissä. Tuo 22.3. on symbolinen "ensimmäinen Oinaan merkin päivä". Oinaan merkki on atonisteille merkityksellinen, koska Aton-kultti syntyi Oinaan aikakaudella.http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/2015/05/aton-kultti-osa-24-skull-and-bones.html
  maanantai 16. lokakuuta 2017

  Vahinkototuus

  "Man will occasionally stumble over the truth, but most of the time he will pick himself up and continue on" -Winston Churchill

  Kyseinen sitaatti tuli vastaan alla olevalla videolla.


  Ajattelin, että voisi sopia melko hyvin alla oleviin uutisiin:

  https://yle.fi/uutiset/3-9881045
  https://yle.fi/uutiset/3-9873801


  Huma, Harvey ja Hillary

  Yksittäistapaus ja anteeksipyynnöillä unohdetaan. Tulee ikävästi mieleen vuoden takainen, kun Hillaryn lähipiirin sähköposteja luettiin. Silloin kaikki syytökset taisivat olla valeuutisia, Venäjän tekosia tai vitsejä. En muista mikä oli lopullinen perustelu. Toisaalta ei siellä taidettu Harveystä kirjoittaakkaan ja nämä naiset olivat (kai?) täysikäisiä.

  "Weinstein on demokraattien pitkäaikainen tukija. Hän piti Manhattanin-kodissaan Hilary Clintonin varainkeruutilaisuuden. Nyt Weinsteinilta tukea saaneet demokraatit siirtävät rahoja hyväntekeväisyyteen."

  Tarotista ja numeroista

  Yritetään tässä kirjoituksessa avata Tarot-kortteja numerologisesta suunnasta. Aihe on itsessään muutaman kirjan pituinen, mutta kokeillaan ...